ČUDNE PRIČE 122 – INTERNET PREVARE i razgovor sa onim svetom❗

Dragi prijatelji, u ovom sadržaju se govori o prevarantima koji nude mogućnost komunikacije sa mrtvima putem telefonskih poziva, poruka na društvenim mrežama i pisanja pisama. Ovi prevaranti traže novac za pružanje usluga kontaktiranja sa preminulim osobama. Pored toga, spominju se i drugi oblici komunikacije sa mrtvima, kao što su vračanje i korišćenje magičnih objekata. Autor upozorava da je ovo prevara i savetuje da se jedini ispravan način za komunikaciju sa preminulima ostvari kroz religiozne institucije.