ASPF – Asocijacija studenata pravnog fakulteta Tuzla, BA